ส.ค.ส.พระราชทาน ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน

hny

ส.ค.ส.พระราชทาน ปี พ.ศ.2556
ส.ค.ส.พระราชทาน ปี พ.ศ.2555
ส.ค.ส.พระราชทาน ปี พ.ศ.2554
ส.ค.ส.พระราชทาน ปี พ.ศ.2553
ส.ค.ส.พระราชทาน ปี พ.ศ.2552
ส.ค.ส.พระราชทาน ปี พ.ศ.2551
ส.ค.ส.พระราชทาน ปี พ.ศ.2550
ส.ค.ส.พระราชทาน ปี พ.ศ.2549
ส.ค.ส.พระราชทาน ปี พ.ศ.2547
ส.ค.ส.พระราชทาน ปี พ.ศ.2546
ส.ค.ส.พระราชทาน ปี พ.ศ.2545
ส.ค.ส.พระราชทาน ปี พ.ศ.2544
ส.ค.ส.พระราชทาน ปี พ.ศ.2543
ส.ค.ส.พระราชทาน ปี พ.ศ.2542
ส.ค.ส.พระราชทาน ปี พ.ศ.2541
ส.ค.ส.พระราชทาน ปี พ.ศ.2540
ส.ค.ส.พระราชทาน ปี พ.ศ.2539
ส.ค.ส.พระราชทาน ปี พ.ศ.2538
ส.ค.ส.พระราชทาน ปี พ.ศ.2537
ส.ค.ส.พระราชทาน ปี พ.ศ.2536
ส.ค.ส.พระราชทาน ปี พ.ศ.2535
ส.ค.ส.พระราชทาน ปี พ.ศ.2534
ส.ค.ส.พระราชทาน ปี พ.ศ.2533
ส.ค.ส.พระราชทาน ปี พ.ศ.2532
ส.ค.ส.พระราชทาน ปี พ.ศ.2531
ส.ค.ส.พระราชทาน ปี พ.ศ.2530


** หมายเหตุในปี พ.ศ. 2548 ไม่มี ส.ค.ส. เนื่องด้วยเหตุ ธรณีพิบัติภัยคลื่นสึนามิเข้าชายฝั่งทะเลอันดามัน จากแผ่นดินไหวในมหาสมุทรอินเดีย

 

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ